Leder-jobs.dk

Find lederjobs.

Tilbudsleder til renoveringsbyggeri

Leder i Storkøbenhavn

Tilbudsleder til renoveringsbyggeriHos vores kunde vil du have en alsidig og udadvendt rolle i en organisation med korte beslutningsveje? Du vil have

masser af kundekontakt, du vil besøge rådgiver og bygherre og du vil blive en del af tilbudsteamet,

som varetager tilbudsforespørgsler fra både offentlige og private bygherre.

Når du ikke er ude og besøge kunder vil du kalkulere renoverings entrepriser op til 100 millioner DKK.

Du vil være en del af et engageret og fagligt velfungerende kalkulationsteam bestående af kollegaer,

som altid brænder for at skabe det bedste samlede tilbud, vurderet på flere parametre.

Dine primære opgaver og forventninger til dig er, at du har fokus på renoverings markedets aktører og sikre der er nok at regne på, men også:

  • at du kan udregne tilbud og beregne større entrepriser på baggrund af kundemateriale og sikre at alle detaljer er analyseret, og at opgaverne afleveres med korrekt udarbejdet tilbudsmateriale til den aftalte tidsfrist
  • at du er vant til og har interesse for at beregne entrepriser hvor der indgår en stor andel af egenproduktion med tømrer/murer
  • at du i kalkulationsteamet er den der har den eksterne rolle, som bl.a. indbefatter akkvisition til bygherre og rådgivere

Som tilbudsleder bliver du desuden en del af et velfungerende team, som har et super godt samarbejde

i en ti...