Leder-jobs.dk

Find lederjobs. Skabt af jobsearch.dk

Serviceleder i Rengøring og Hospitalsservice, OUH Odense Universitetshospital

Leder i Odense


Da én af vore dygtige serviceledere har valgt at gå på pension, søger vi i Rengøring og Hospitalsservice en ny kollega i Odense til en spændende og udfordrende stilling, hvor du skal være leder for såvel rengørings- som serviceassistenter.

Dine hovedopgaver bliver at:

 • Varetage den daglige drifts- og personaleledelse
 • Sikre at aftalte kvalitetsmål opfyldes
 • Være i dialog med afdelingens brugere
 • Varetage arbejdsmiljøopgaver

Vi ønsker, at du har disse kvalifikationer:

 • Praktisk ledelseserfaring med større personalegrupper
 • Relevant lederuddannelse – gerne på diplomniveau
 • Erfaring med drifts- og arbejdstidsplanlægning
 • Evne at skabe overblik
 • Igangsætte, følge op på og afslutte opgaver
 • Praktisk kendskab til arbejdsmiljøarbejde
 • Erfaring med hygiejne- og rengøringsområdet
 • Evne at inddrage medarbejdere i det daglige arbejde
 • Insisterende, robust og evner at tage konflikter når nødvendigt
 • Erfaring med anvendelse af it i opgaveløsningen

Vi tilbyder:

 • Høj arbejdsintensitet i en udfordrende og afvekslende hverdag
 • Høj grad af selvstændighed
 • Et godt arbejdsmiljø præget af godt samarbejde og daglig sparring.

Arbejdssted:
Rengøring og Hospitalsservice beskæftig...