Leder-jobs.dk

Find lederjobs.

Entrepriseleder med projektlederpotentiale

Leder i Storkøbenhavn

Kan du forestille dig at bringe din teoretiske viden inden for byggeri og anlæg i spil i den praktiske entreprenørverden? Motiveres du af en afvekslende hverdag på byggepladsen, hvor du hele tiden lærer nyt? Har du lyst til at blive god til anlægsprojekter, herunder vejrenovering og kloakarbejder?

Ansvar for betydningsfulde opgaver

I vores team fokuserer vi på anlægsopgaver, der typisk har stor betydning for mange brugere hver dag. Du bliver indledningsvist en del af vejrenoveringsprojekter i Storkøbenhavn. Her skal du indgå i et team med en projektleder, to formænd og cirka 15 kolleger i marken.

Selvstændige ansvarsområder

I rollen som entrepriseleder skal du være med til at sikre, at gennemførelsen af projekterne sker så optimalt som muligt i forhold til kundernes forventninger, anvendelsen af ressourcer og den samlede økonomi. Vi håber på en initiativrig kollega, der har lyst til at være med til at præge løsningerne. Din hverdag vil spænde bredt og bl.a. indebære at:

  • lede arbejdet på byggepladsen sammen med pladsens formænd, herunder varetagelse af den daglige planlægning samt styring af mandskab, maskiner, materialer og eventuelle underentreprenører
  • indhente trafiktilladelser, trække mængder ud og bidrage til økonomien på stadet i samarbejde med projektlederen
  • være med til at sikre, at tidsplaner opdateres og overholdes
  • understøtte KMA-arbej...