Leder-jobs.dk

Find lederjobs.

Genopslag - Afdelingsleder til socialt botilbud, Bo og Naboskab Sydlolland

Leder på Lolland og Falster

Bo og Naboskab Sydlolland er et døgn og dagtilbud jf. §§ 108 og 104 for voksne udviklingshæmmede med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi søger en afdelingsleder der skal varetage den daglige ledelse af nogle af vores afdelinger - hvor du skal indgå i og bidrage til samarbejdet med personalet, tværfaglige samarbejdspartnere samt Bo og Naboskabets administration, udviklingskoordinatorer og det nuværende ledelsesteam bestående af 6 afdelingsledere, viceforstander og forstander.

Vi forventer at du som afdelingsleder i Bo og Naboskab Sydlolland er synlig, nærværende og anerkendende, så du kan lede og engagere medarbejderne med fokus på, at skabe den bedst mulige arbejdsplads for personalet og det bedst mulige tilbud for vores borgere. Herunder kunne opsøge og tilegne sig viden og metoder, samt implementere dem i den pædagogiske praksis via pædagogisk personale med forskellig faglig baggrund.

Afdelingslederen er ansvarlig for den daglige udførelse af følgende hovedopgaver

  • At der arbejdes ud fra Bo og Naboskab Sydlollands værdigrundlag

  • Planlægning og formidling af det pædagogiske arbejde

  • Tjenestetidsplanlægning

  • Tværfaglighed, herunder planlægning og afholdelse af statusmøder, møder med distriktspsykiatri etc.

  • Økonomistyring inden for enheden, herunder vikarforbrug

  • Brugerre...