Leder-jobs.dk

Find lederjobs.

Projektleder - Beton & Betonelementmontage

Leder i Aalborg

Opgaven:

Som entrepriseleder i HP Byg A/S har man ansvaret for den fysiske gennemførelse af et byggeri inden for egenproduktionen.

Entrepriselederen har bl.a. ansvar for daglig ledelse, sikkerhed og tilsyn på byggepladsen, indkøb og logistik af materialer, byggepladsindretning, kvalitetssikring samt for at materiel og ressourcer anvendes på den mest optimale måde.

Som nyansat vil du blive tilknyttet en erfaren entrepriseleder som vil introducere dig for HP Byg`s standart arbejdes processer, således du kan føle dig ”klædt på” til at varetage dine egne byggesager.

Dine opgaver kan eksempelvis være:

  • Tidsplanlægning på byggesagerne. Herunder ugentlig gennemgang med sjakbajser.
  • Indgåelse af akkorder med egne håndværkere.
  • Ansvarlig for indkøb/afkald af materialer iht. ansvarsfordelingsplan
  • Direkte ledelse af timelønnede
  • Medvirke til økonomisk rapportering på egenproduktion til de projektansvarlige på byggesagerne
  • Opstartsmøder med håndværkere ved akkord opstart.

Geografi

Opgaverne foregår for langt den største dels vedkommende i Nordjylland, men der må forventes et antal udedage.

Faglige kvalifikationer:

Det er vigtigt for HP Byg, at vore entrepriseledere er fagligt dygtige. Du skal være troværdig i din ledelsesform og i forhold til vore samarbejdspartnere.

Du har fa...